GrantOne digital fondsstyring

Digital Legatadministration

GrantOne er en brugervenlig, cloud-baseret administrationsløsning, der henvender sig til legatuddelende organisationer, offentlige puljer, fondsbestyrelser og deres administratorer.

De papirkrævende rutiner er digitaliseret og hele administrationen er placeret online. Samtidig er sagsbehandlingen gjort effektiv og overskuelig – fra håndtering af ansøgninger, sagsbehandling og rapporter, til export af beslutningsreferat og udbetalingsfiler.

Vi hjælper hele vejen fra konvertering af eksisterende ansøgningsskemaer til opsætning og instruktion.

Nemt og enkelt!

Spar tid på administration og sagsbehandling

Læs mere

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Læs mere

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Læs mere

Spar tid på administration og sagsbehandling

Læs mere

Spar tid på administration og sagsbehandling

GrantOne kan spare jer for næsten al den tid, der i dag bruges til administrative rutineopgaver. Tilsvarende bliver bestyrelsens arbejde lettet, da GrantOne faciliterer forberedende sagsbehandling og den endelige beslutningsproces.

Administratorer og bestyrelsesmedlemmer kan løbende tilgå ansøgningerne. I forbindelse med den forberedende sagsbehandling kan knyttes egne noter eller fælles kommentarer til den enkelte ansøgning. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan hele tiden se den samlede sum af sine anbefalinger.

Et mødemodul kan samle bestyrelsens foreløbige anbefalinger og lette den endelige beslutningsproces.

Efter sagsbehandlingen klargør GrantOne svar til ansøgerne og systemet autogenererer en beslutningsoversigt, der er velegnet til mødereferatet. Tilsvarende kan trækkes en tildelingsoversigt, i ønsket format, med al betalingsrelevant information til regnskabsafdeling eller ekstern fondsadministrator.

Ændring i tidsforbrug mv på centrale parametre i ansøgningsbehandlingen hos en erhvervsfond efter overgang fra analog sagsbehandling til GrantOne.

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Læs mere

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Med GrantOne får du en løsning der imødekommer de nye krav til håndtering af persondata. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan til hver en tid tilgå den samlede beslutningshistorik.

GrantOne varetager håndteringen af persondata i overensstemmelse med gældende persondataretlig regulering. Systemet skelner mellem ansøgninger, der henholdsvis afvises eller imødekommes.  Persondata er kun tilgængelige, så længe fonden har en legitim interesse eller lovmæssig pligt forbundet til dem.

Ved køb af GrantOne medfølger en Databehandleraftale lavet på vegne af den dataansvarlige fond. Aftalen beskriver systemets håndtering af persondata, indsamling af samtykke, anvendte underdatabehandlere o.lign.

Det er nemt at følge status på igangværende sagsbehandling eller uddelingshistorik. Simple ikoner og farver illustrerer hvor langt  ansøgningerne er kommet i behandlingsprocessen. Tal og let overskuelig grafik viser beløbende der er søgt og uddelt, både samlet og i de forskellige ansøgningskategorier.

Databehandleraftale

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Læs mere

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Statistik

Det er nemt at være GrantOne bruger – også hvis du har begrænset PC-erfaring eller hvis der går lang tid mellem anvendelse.

Ved brug af let overskuelig grafik, selvforklarende ikoner og pop-up skilte har vi bygget et system der er nemt at anvende. Den modulære opbygning og nemme tilpasning af systemets konfiguration betyder, at den enkelte bruger kun præsenteres for de funktioner, der er knyttet til deres specifikke rolle.

Medlemmerne af Fondens bestyrelse har fundet systemet meget intuitivt og brugervenligt – også uden lang forudgående træning og nemmere at bruge end andre fonds-administrationssystemer

Tue Tyge Møller, Næstformand og administrator, Laurits Andersens Fond

GrantOne Moduler

Standardløsning der nemt tilpasses

Da arbejdsgangene varierer meget mellem de legatuddelende organisationer, er kravene til de procesfaciliterende arbejdsredskaber også meget forskellige.

Kernen i GrantOne er derfor bygget som en standardløsning, der håndterer de mest basale funktioner omkring et sagsbehandlingsforløb; fra modtagelsen af ansøgninger til forberedende sagsbehandling, bestyrelsesmøder og den efterfølgende administration. 
Kernefunktionerne kan nemt tilpasses til mere komplekse arbejdsgange ved tilkobling af specialmoduler.

Den nemme mulighed for tilpasning gør systemet egnet til organisationer i alle størrelser. GrantOne benyttes således af en bred vifte af brugere fra små almennyttige fonde til Danmarks allerstørste erhvervsfonde samt kulturpuljer, udviklingspuljer og forskningspuljer i Stat, Regioner og Kommuner.

Integration og indberetning

ØKONOMI
GrantOne kan integreres med gængse økonomisystemer som fx. e-conomic, Dynamic og Navision. Alle udbetalinger, tillægsbevillinger, nedskrivninger og tilbageførsler skrives i en posteringsfil.

BANK
GrantOne genererer betalingsinstruktioner, der kan overføres manuelt eller automatisk. Grant ApS samarbejder med flere banker og for kunder hos Danske Bank Forvaltning tilbyder vi fuldautomatisk overførsel af betalingsfiler. 

DANMARKS STATISTIK
GrantOne kan sættes op så enten ansøger eller fonden selv indplacerer ansøgninger i kategorierne angivet fra Danmarks Statistik. Herefter kan GrantOne autogenerere en samlet fil med indberetningskategorier, uddelinger og udbetalinger til upload på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

SKAT
GrantOne kan generere en samlet E-indkomst fil, til upload på SKATs hjemmeside. Filen indeholder alle nødvendige informationer for at skatteindberette legatmodtagerne.

Dokumentarkiv til øvrige dokumenter

Som en del af GrantOne følger et dokumentarkiv. Opret en mappestruktur og håndter alle øvrige dokumenter i det sikre cloud-miljø.

Mapper til bestyrelsesreferater, årsregnskaber, fundats osv. kan oprettes i ubegrænset antal. Administrator kan efter behov begrænse og tildele rettigheder, eks. læseret, skriveret, ret til at oprette og slette filer eller mapper.

Dokumentarkiv
Prøv GrantOne

Prøv GrantOne

Inden du beslutter om GrantOne skal være dit fremtidige legatværktøj har du mulighed for at låne en testfond. 

Du kan med egne øjne opleve, at GrantOne er en effektiv og brugervenlig løsning.

Vi har lavet et testsystem og lagt en række fiktive ansøgninger ind, så du kan afprøve et sagsbehandlingsforløb og få indtryk af hvordan brugerfladen er tænkt og fungerer

Kontakt Grant ApS, hvis du vil låne en GrantOne testfond.

Til fonde med forvalter

Forvaltes din fond af Danske Bank eller en anden forvalter?

For en sikker og hurtig eksekvering af betalingsinstruktioner samarbejder Grant ApS med flere fondsforvaltere.

Til advokater og administratorer

Er du administrator af flere legatsuddelende organisationer?

Tilknyt én portal til alle dine GrantOne-løsninger og gør administrationen endnu mere effektiv.

Cases

Spar Nord Fonden

“Vi har dermed fået et ansøgnings- og administrationssystem, som langt over forventning understøtter Fondens processer og arbejdsgange”

Læs mere »

S.C. Van Fonden

“Serviceniveauet hos GrantOne er forbilledligt. De har til enhver tid været til rådighed, hjulpet med rådgivning og ordnet eventuelle problemer i løbet af få timer”

Læs mere »
Lemvigh-Müller

Lemvigh-Müller

“I processen opstod der nye behov og idéer til løsning af problemstillinger og GrantOne har været meget lydhøre i forbindelse med at implementere løsninger, der kunne tilgodese disse specifikke behov”

Læs mere »
Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Marie og M.B. Richters Fond

“Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen”

Læs mere »